August II Mocny

August II Mocny

Storyboard Text

 • 1697 r., pole elekcyjne pod Warszawą
 • To chyba znaczy, że jesteś królem
 • Patrz co tu mam
 • Niech żyją Wettynowie!!
 • 4 października 1705 r., Warszawa
 • Patrz jakie śliczne insygnia ci spreparowałem. Będziesz królem, ale nie waż się myśleć o autonomii.
 • Autonomia i decyzyjność polityczna??? Nigdy nie słyszałem...
 • I nigdy nie usłyszysz.
 • 1709 r.
 • Chyba nie mam wyboru....
 • Moje wojska zaprowadzą spokój w tym biednym kraju pełnym anarchii
 • Pośród malowniczej sarmackiej architektury ma miejsce rzecz bezprecedensowa - przyszły król Polski kupuje swoje stanowisko saskim złotem!!
 • 1715 r.
 • Jedyne czego chcę to uzdrowienie dla tego chorego państwa
 • Podczas kolejnej wojny o Inflanty, król szwedzki Karol XII instaluje na tronie polskim Stanisława Leszczyńskiego
 • 1717 r. - sejm niemy
 • Zachowamy ustrój państwa ale ograniczymy władzę hetmanów i ustalimy kontrolę państwa nad wojskiem.
 • Z woli cara Piotra I po wojnie w Polsce stacjonowało wojsko rosyjskie
 • Poza polityką
 • Polska wrze. Napięcie pomiędzy szlachtą a nastawionym reformatorsko królem kulminuje się w postaci konfederacji tarnogrodzkiej. Ważnym powodem rewolty było stacjonowanie grabieżczych wojsk saskich w Polsce.
 • Czyżbyś znowu potrzebował mojej pomocy, przyjacielu?
 • Po wyczerpujących pertraktacjach król i szlachta dochodzą do porozumienia - ustalone reformy mają być zatwierdzone na sejmie, na którym nikt nie będzie mógł zabrać głosu, by go zerwać.
 • Na to szlachta może przystać.
 • August był władcą oświeconym, wspierał sztukę, kochał architekturę, rozbudował pałac saski. Za jego panowania w Polsce wzrósł poziom rzemiosła i kultury, a także rozwinęło się budownictwo sakralne i magnackie.
 • A tu gdzie te domki stanie pałac... ....saski....
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family