Unknown Story
Updated: 2/6/2021
Unknown Story

Storyboard Text

  • Ama, ibigay mo na sa akin ang parte ko sa mana.
  • Pagkalipas ng ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng pag-aari niya, pumunta sa isang malayong lupain, at nilustay ang mga pag-aari niya sa masamang pamumuhay.
  • Maraming pagkain ang mga trabahador ng aking ama, samantalang namamatay ako rito sa gutom!
  • Ama! Patawarin niyo ako sapagkat sinuway ko ang utos ninyo. Muli niyo po akong tanggapin bilang anak!
  • Hindi ko na po uulitin ang aking ginawa. Patawarin niyo po ako Ama.
  • Pinaghanda ng kanilang ama ang bunsong anak. Habang galit parin ang panganay na anak dahil sa ginawa ng kaniyang kapatid.
  • WAKAS.