bant
Updated: 6/2/2020
bant

Storyboard Text

  • Si Haring Madali ay hari ng kahariang Bumbaran. Kapatid niya si Prinsipe Bantigan na balita sa lakas at tapang kaya takot ang mga ibang kaharian na makidigma sa kaniya. Dahil sa angking katangian ni Prinsipe Bantugan, maraming mga dalaga ang nagkagusto sa kanya. Naiinggit ang kapatid niyang si Haring Madali kaya
  • pinagbawalan niya ang lahat ng kanyang nasasakupan na makipag-usap kay Prinsipe Bantugan at ang sinumang mahuling makikipag-usap ay papatayin.
  • Dahil sa sobrang kalungkutan ay ipinasya ni Prinsipe Bantugan na pumunta sa ibang lupain.
  • Sa kanyang paglalakbay ay nagkaroon siya nang matinding sakit at inabot ng kamatayan sa pintuan ng kaharian ng Lupaing nasa pagitan ng Dalawang dagat. Nagulumihan si Prinsesa Datimbang at ang kapatid niyang hari dahil hindi nila nakikilala si Prinsipe Bantugan kaya't tinawag ang konseho.
  • Pinagpulungan ng konseho ng hari kung ano ang kanilang gagawin. Subalit isang loro ang biglang pumasok sa bulwagan at nagsabing ang nakaburol ay si Prinsipe Bantugan, ang mabunyi at balitang Prinsipe ng Bumbaran
  • Pagkatapos ibalita ng loro ang tungkol kay Prinsipe Bantugan, bumalik naman siya sa Bumbaran upang ibalita kay Haring Madali na kanyang kapatid ang pagkamatay ni Prinsipe Bantugan. Nang malaman ang nangyari sa prinsipe ay nanaig ang pagmamahal niya dito at naalis ang kimkim niyang inggit sa kapatid.
  • Kaya agad na lumipad sa langit ang hari na kasama ang isang kasangguni upang bawiin ang kaluluwa ni Prinsipe Bantugan. Samantala'y ang bangkay ni Bantugan ay dinala naman ni Prinsesa Datimbang sa Bumbaran.