Centre de dats
Updated: 1/31/2021
Centre de dats

Storyboard Text

  • si, és clar
  • Hola, podria ajudar-me a explicar-me sobre com funcionen els centres de dades?
  • Un centre de processament de dades (CPD) és la ubicació física on es concentren els recursos necessaris de computació d'una organització o proveïdor de serveis. També és conegut com «Internet Data Center» (IDC) en anglès, centre de còmput a Llatinoamèrica, o centre de càlcul o centre de dades a Espanya.
  • wow, no sàvia tot això
  • i això és gairebé tot, espero que torni aviat
  • moltes gràcies, i clar tornare aviat