Questions About Remote Learning? Click Here

Unknown Story
Updated: 2/20/2020
Unknown Story
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • היהתי עקרה ל20 שנה ואכשו אני הרה אבל יש לי התרוצצות בבטן שלי! אני הולכת לנביא.
  • שלום שם הנביא. יש לי היתרוצצו בבטן שלי. אתה יכול לשאול ה' למה זה קורא לי.
  • אני לא יכולה לספר זה ליצחק! הוא זקן והיה .דואג מאוד
  • רבקה, יש לך תאומים אבל הם לא תאומים נורמלי. הבן הצעיר היה המנהיג והבנים גם עושים מלכמות.
  • עשו, הבן שלי, אתה הולך והביא לי מתאמים ואני מברך אתה.
  • כן אבא.
  • ה' רושה שהבן הצעיר יכבל את הברכה! אני צריכה לעשות משהו
  • שלום יעקב יש בעייה. ה' רושה שאתה קבל את הברכה אז אתה צריך לככת ולהבי לי 2 גדי עזיים ו אני עושה מתאמים כשה יצחק חושב שאתה עשו.
  • אבל אמא! הוא יודא שאני יעקב! הקולות שלנו שונות והרח וידעים! מה אם הוא נותן לי ככלה!
  • לא דואג יעקב. אתה שם אורות גדי עזים על הידים שלך ואתה לובש את הבזדים של עשו. אם הוא נותן אתה קללה זה הולך אלי כי ה' רושה שאתה קבל את הברכה.
Over 13 Million Storyboards Created
Storyboard That Family