ESP
Updated: 1/4/2021
ESP

Storyboard Text

  • Nang dahil sa dignidad nagkakaroon ng pagkakapantay-pantay at patas na pagtrato, paggalang at pagrespeto sa lahat ng tao.
  • Sa pamamagitan ng dignidad lahat ay nagkakaroon ng karapatan na umunlad sa paraang hindi makasasakit o makakasama ng kapwa dahil mas nangingibabaw ang paggalang at respeto sa kapwa tao o kahit kanino man.
  • Pakitunguhan o pakisamahan ang kapwa ayon sa nais mong gawin nilang pakikitungo sa iyo.
  • Sana ay natutunan sa mga sinabi ko at laging mong isa alala iyon para sa lahat.
  • Opo, lagi ko na pong aalalahanin iyon. Maraming salamat po sa kaalaman at patawad po.
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family