Dia 5
Updated: 3/14/2021
Dia 5

Storyboard Text

 • Una cosa aquesta tarde anem a casa meva esque em teniu que ajudar a pintarme el cabell de negre.
 • Acabo de tindre una idea.
 • He ascultat que vols teñirte el cabell però saps que depén del bot es pot tornar el cabell verd?!
 • No es asunto tuya pija!!!
 • Numes to dic perque hi ha diferents bots no fa falta insultarme!?
 • Segur com fas sempre no si ahir vas tirarme un got d'aigua al menjar no em diguis que només em vols donar un cop de mà perque no es veritat.
 • Bueno que tes igual lo que fagí deíxam en pau.
 • Ara si que t'has guanyat no viure tranquila! A mi niungú em dona la esquena i menj tu.
 • Vinga tenim que guanyar nosaltres!!!
 • Avui classe farem un condurs.Comenceu!!!
 • Però sobre que va el concurs?!
 • Sobre portarbos entre vosaltres quatre bé.