מצריים
Updated: 1/14/2021
מצריים

Storyboard Text

  • זמן: 3500 שנה לפנה"סהמקום: מצרים העתיקהזאתי, הציליוויזציה הראשונה בהיסטוריה
  • ויש לי עין שמסוגלת להסתובב בעולם ולראות הכל
  • אני אתום ויצרתי את עצמי מכוח הרצון והמחשבה שלי
  • אני עכשיו מתיידד עם הצל שלי וניצור ביחד ילדים
  • אני תפנות, הבת של אתום ואלת הערפל והלחות
  • אני שו, הבן של אתום ואל האוויר
  • אנחנו יוצרים עכשיו סדר כי יצרנו את אלת הסדר, מאע'ת ואת אלי האדמה והשמיים, גב ונות
  • אנחנו גב ונות ואנחנו אלי האדמה והשמיים ואנחנו אחים אבל גם זוג
  • אלת הסדר הכריחה אותי להפריד בין שניהם בשביל הצדק בעולם אז אני מעיף את נות לאוויר
  • הצילו