Filipino - Komik Istrip sa Online Learning
Updated: 1/30/2021
Filipino - Komik Istrip sa Online Learning

Storyboard Text

 • Diyan na magtatapos ang ating talakayan! Siguraduhing pag-aralan ito nang mabuti para sa pagsusulit ninyo sa susunod na miting. Paalam!
 • Haaay!
 • Ayan na! Natambakan na ako ng mga gawain. Sa P.E. naman, kailangan ko pang sumayaw!
 • Halika na rito!
 • Parang ang sarap tuloy matulog nang mahimbing sa malambot kong kama.
 • Naku! Magpokus tayo. Para ito sa kinabukasan, 'di ba? Kayang-kaya 'to ng magiging guro na si Ms. Fernandez!
 • Kaya, dala ng aking pagsisikap, malapit ko na rin matapos ang lahat ng mga gawain.
 • ~ -
 • Panoorin ang mga bidyo
 • Sayaw sa P.E.
 • Pagsusulit sa matematika
 • Kritikal na pagsusuri sa akda
 • Liham para sa mga guro
 • Tapusin ang pagbabasa sa libro
 • Ngunit, may biglang sumingit!
 • Uy! Mamaya na kaya yan. Maglaro na tayo ng Dota!
 • Kung may natitira pa akong mga gawain, hindi muna ako puwedeng magsayang ng oras.
 • 'Di puwede, Kuya. ‘Wag mo muna po akong istorbuhin.