Kahalagahan ng Pagdaragdag ng Dalawang Taon sa Hayskul

Updated: 10/13/2021
Kahalagahan ng Pagdaragdag ng Dalawang Taon sa Hayskul

Storyboard Text

  • Tinalakay sa artikulong ito ang paksa ukol sapagpapatupad ng "K-12 curriculum" sa sistema ng edukasyon ngpilipinas. Ito ay maaring sumagot sa problema ng pilipinas na naglalabas nghinang grado sa Global Standards
  • Angkaragdagang dalawang grado ay mag hahanda sa mga pilipino sa nais na kurso otrabahong kukunin sa hinaharap.
  • Magiging katumbas ng unang apat na taon ng hayskul ay para sa akademiko, at sa huling dalawang taon ay para sa tiyak na kurso o bokasyonal. Sa desisyon ng gobyerno tunkoldito, madaming mga mamamayan ang umalma dahil sa rasong tinalakay sa artikulo.
  • Hindi timugil ang kagawaran ng edukasyon sa pagtuloyng programang ito. Sapagkat sinagot ng nito ang mga tanong ng mga mamamayan naito ay "magiging lunas" upang tumaas ang porsyento ng propesyonal namabubuo ng pilipinas.
  • Kung ito ay itutuloy, inaasahang magkaroon ngmagagaling na guro at kumpletong kagamitan tulad ng libro na para sa programangk-12.
  • Inaasahan din na magresulta ang programang ito namagkroon ng kahandaan ng mga magaaral sa kukunin nilang kurso o trabaho.