Questions About Remote Learning? Click Here

Anselm
Updated: 8/20/2020
Anselm
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Dae ta man kayang isipon an nilalang na maorog pa sa Diyos, alagad kaya tang makaisip ning nilalang na pinakaharani na sa pagkaperpekto Niya. Sa ultimong pag-isip ta kang konseptong igwang Diyos, nagdadanay na man an saiyang eksistensya sa isip ta asin sa totoong buhay.
  • Buot mong sabihon, kun kaya kong mag-isip ning sarong perpektong isla, magiging tunay man an eksistensya kaito sa totoong buhay? Urati.
  • Aw ta iba man an isla sa Diyos. An isla, maksi anong isip mo ning pinakamagayon or perpektong isla, igwa pa man nanggad na mas magayon o mas perpektong isla kiaysa sa nainot mong naisip. An isla kaya, pati an ibang bagay o tawong arog ta, "contingent" an eksistensya. Buot sabihon, nakadepende sa eksistensya kan iba an satong eksistensya.
  • Bakong arog kan Diyos, na “necessary” an saiyang pagiging totoo. An saiyang eksistensya dae nakadepende sa eksistensya ning maski ano o maski sisay, ta Siya ngani an may kaggibo kan gabos.
  • Halat.Edi pano palan ‘yan? Sabi mo, an Diyos siya na itong nilalang na dae akong maiisip na maorog pa. Pano palan magiging totoo an Diyos kun dae ko ngani siya kayang isipon?
  • Aw ta mapuon muna kita sa pag-isip ning nilalang na gusto mo ngayang maging agom. Kung kaya mong mag-isip ning mga karakteristiks na gusto mong igwa siya, kakayanon mo man mag-isip ning mga pinakamarhay na karakteristiks na yaon sa Diyos.
  • Gaunilo of Marmoutiers
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family