Questions About Remote Learning? Click Here

Psychic Duo 1
Updated: 9/2/2020
Psychic Duo 1
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • 1
 • พวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย?
 • 2
 • 3
 • สองพี่น้องฝาแฝดตื่นขึ้นมาในที่ที่ไม่รู้จัก พวกเขาสงสัยว่าตัวเองถูกลักพาตัวมา
 • 4
 • หลังจากสำรวจในห้อง พวกเขาค้นพบว่าที่นี่เป็นสถานวิจัยและคิดว่าพวกตนถูกจับมาเพื่อทดลองอะไรบางอย่าง
 • 5
 • ทำไมกล่องถึงขยับได้เองกันเนี่ย?
 • ในระหว่างหาทางออกจากห้อง ทั้งสองคนค้นพบว่าตัวเองมีพลังพิเศษจากการทดลอง ทำให้สามารผลักวัตถุออกหรือดึงวัตถุเข้าหาได้
 • 6
 • ทั้งสองคนจึงวางแผนหนีออกสถานวิจัยแห่งนี้ออกไป โดยใช้พลังจิตที่ได้รับมาให้เป็นประโยชน์
 • แผนการลอบเร้นออกจากสถานวิจัยโดยใช้พลังพิเศษของสองพี่น้องเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายแต่ก็ผ่านพ้นมาโดยไม่ถูกจับได้
 • ในท้ายสุดทั้งสองพี่น้องก็หนีออกมาได้สำเร็จและเป็นอิสระจากสถานวิจัยในที่สุด
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family