"Ang Alamat ng Paoay Lake"
Updated: 4/5/2021
"Ang Alamat ng Paoay Lake"

Storyboard Text

  • Noong unang panahon, sa dating tuyong lupa na kinatatayuan ngayon ng Paoay Lake, mayroong isang nayon na ang mga tao ay mababait, mapagbigay, at may takot sa Diyos. Kitang-kita ang kaunlaran sa kanilang magagandang buhay at mamahaling kasuotan.
  • #@**@# ***#*#**!!!
  • Sa paglipas ng mga taon, ang tunggalian sa pagitan ng bawat isa ay sumiklab, nagsikap sila upang makakuha ng mga materyal na bagay nang higit pa sa iba. Ang pagsamba sa Diyos ay nakalimutan nila. Ngunit sa kabila ng mga nangyayari, si Juan at ang kanyang asawang si Maria, ay nanatiling simple at hindi nakalimot sa pagsamba sa Diyos.
  • Isang gabi, napanaginipan ng mag-asawa na ang kanilang nayon ay wawasakin ng pagbaha kung ang mga tao ay hindi magbabago. Ang kanilang panaginip na ito ay kanilang pinagsabi sa mga tao kinabukasan, ngunit pinagtawanan lamang sila ng mga tagarito.
  • ZzZzZzZz