Unknown Story

Updated: 10/12/2021
Unknown Story

Storyboard Text

  • May isang mayaman na may dalawang anak na lalaki.
  • Ama, ibigay mo na ang aking mana, nasa tamang edad naman na ako, saka igagastos ko din ito sa magandang bagay.
  • Nang matagumpay niyang nakuha ang kanyang mana ay umalis ang bunsong anak at nangibang bayan. Ginasta niya ang mga mana sa mga bagay na kanyang gusto at nakihabulo rin siya sa mga babae sa bayan.
  • Dahil sa patuloy na paggasta niya ng kanyang mana ay naubos ito hanggang wala na siyang pambili ng makakain.
  • Wala siyang nagawa kaya naman ay namasukan na siya bilang tagapagbigay pagkain sa mga baboy.
  • Paano kaya kung umuwi na ako sa amin? Kung gayon, hihingi na lamang ako ng tawad kay ama, saka mamasukan na lamang ako bilang isang katulong.
  • Anak, ika'y aking ipinapatawad at ikaw ay magiging anak ko at hindi katulong. Halika't magpapahanda ako!
  • Ama, patawarin niyo po ako sapagkat ako'y nagkasala sa iyo. Nagmamakaawa po akong tanggapin niyo ako bilang katulong ninyo.