escene 4
Updated: 2/22/2021
escene 4

Storyboard Text

  • En aqusta època a la Xina l'economia es basava en l'agricultura i la remaderia
  • Venc seda!!!
  • També es basava en el comerç i l'artesania però aquets eren menys principals en l'economia
  • L'emperador va fixar una societat on adalt estaven els mongols i a sota els pagesos xinesos.
  • Jo sóc un mongol priviliegat.
  • Jo un pobre pagés xines.
  • Dins del meu imperi ha treballat molta gent per a mi, com residents com extrangers.
  • Jo vaig treballar per vostè.
  • Durant el meu regnat he tingut molts objectius com aconseguir que tots creiessin en el budisme i com unificar tota la xina. També vaig fer costat a les arts i a la tolerància.
  • Com ja ha dit abans el gran emperador, ens trovem en una època on la Xina es budista i per tant visitarem diversos temples budistes com la Pagoda Miaoying construida sota les seves ordres.