Walang Sugat
Updated: 3/29/2021
Walang Sugat

Storyboard Text

  • Nagbuburda si Julia habang magkaharap kay Tenyong nang biglang dumating ang kaibigan nitong si Lucas. Nagbalita siya na nadakip ang kanyang ama.Sabi niya napagkamalan itong isang tulisan. Napatay ang kanyang ama na si kapitan Inggo at nais ni Tenyong na maghiganti .
  • Ang desisyong ito ay hindi ito gusto ng kasintahan na si Julia at kanyang ina na si kapitana Puten.Ngunit, ang dalawa ay walang nagawa.
  • Nagkalayo sina Julia at Tenyong. At dahil dito, may dumating namang mangliligaw si Julia, isang mayamang binata na nag ngangalang Miguel.
  • Sa pagalaon ay itinakda ang kanilang kasal kaya si Julia ay nagpadala ng liham kay Lucas para ipaalam na siya ay ikakasal na.
  • Ngunit, ang liham ay hindi na sagot ni Tenyong dahil biglang nagkaroon ng labanan.Ibinilin na lang ni Tenyong na dadalo siya sa araw ng kasal ni Julia.
  •  Inakala ni Julia na patay na si Tenyong kaya labag man sa kanyang kalooban kaya kailangan niyang magpakasal kay Miguel.