שניים שהיו מהלכין בדרך
Updated: 2/14/2021
שניים שהיו מהלכין בדרך

Storyboard Text

 • בן פטורא הזה מעדיף שימותו שני אנשים במקום אחדרק למען רגש הרחמים ?זה הגיוני!בכלל לא
 • אחד העם, הוגה ציוני חשוב,ח.תמך בעמדתו של רבי עקיבאהוא שלל את דעתו של בן פטורא שחשב אותה לאלטרואיסטית מידי
 • ,בן פטורא ידידי- אתה טועהחייך קודמים לחייך חבירך
 • מוטב שישתו שניהם וימותוואל יראה אחד מהם במיתת חברו
 • צריך להכריע הכרעות מוסריות לפי עקרון אובייקטיבי של צדק, שכל בני האדם שווים בפניו.ח צריך להשתחרר מהיחסי האישיים, כי כל מעשה שיש בו איבוד נפש - אפילו אם המניע הוא אהבה ורחמים - הוא רע.ח
 • רבי עקיבא ובן פטורא נחלקו ביניהם כיצד להכריע בדילמה
 • ?!? מה נעשה
 • שניים שהיו מהלכין בדרך ובידי אחד מהם קיתון של מיםאם יחלקו את המים, שניהם ימותואם שותה אחד - מגיע ליישוב
 • ?מה יגיד על כך יצחק דמיאל
 • לפי גישתו של אחד העם, כל אחד צריך לדאוג לעצמו. למי יש את היכולת להינצל?ל
 • הצדק אומר: מי שהיכולת בידו להציל את עצמו. חכל אדם אחראי על שמירת חייו שלו עצמו, קודם לחיי חברו
 • כשם שאין לי רשות להרוס את חייו של אחר בשביל חיי שלי... חכך אין לי רשות להרוס את חיי שלי בשביל חייו של אחרכי שנינו בני אדם, והחיים של שנינו שווים
 • ?אז מי צריך להינצל
 • :אובייקטיבי
 • אינו מושפעמדעות אורגשותאישיים
 • ...ולכן