Unknown Story

Updated: 6/16/2020
Unknown Story

Storyboard Text

  • Siya'y pinayagang makabalik sa kanyang mga magulang pagkatapos na ipakuha ang isda. Sa takot ni Diyuhara na baka tuluyang patayin ng naninibughong sultan si Bidasari ay ipinagtayo niya ito ng palasyo sa isang gubat na malayo sa Indrapura.
  • Kaya sabi ni Bidasari kay Lila Sari na kung ibig niyang siya'y mamatay ay kunin ng sultana sa hardin ng ama ng dalaga ang isdang ginto.
  • Kapag ikukuwintas ni Lila Sari ang isda sa araw ay nakaburol si Bidasari at sa gabi ay ibabalik ang isda sa tubig at siya ay mabubuhay sapagkat alaga ng isdang ginto ang buhay ni Bidasari.