Pribilehiyo

Updated: 7/28/2020
Pribilehiyo

Storyboard Text

  • Apakagaling naman talaga! Sabing stay at home, sigeng labas!
  • Samantalang sa ibang pananaw...
  • Boss, parang awa niyo na, kailangan ko pong kumita!
  • Pasensiya na, ganun talaga. Sana makahanap kang ibang trabaho.
  • Pa! Nakabayad po ba tayo para sa wifi? May pasok ako ngayon...
  • You are not connected to the internet.
  • Anak, pasensiya na, hindi kasiya kita ko para mabayaran nang maaga... unti lang kasi sumasakay.
  • PARA! PARA! PARANG AWA NINYO PO!
  • Hello, pasensiya sa abala, pero baka gusto po ninyong mag-order? Kailangan ko po ng pambayad ng libing ng nanay ko, mahal po ang retrieval fee para sa katawan niya. Alam niyo naman po seguro ang dalamhating mamatayan ng ina, parang pinapatay ka na rin dahil hindi sila mapayapa. Kahit kaunting bigay lang po. Maraming salamat at pagpalain po kayo.
  • Wala tayong problema! Hintayin na lang natin matapos ang pandemyang ito.