Unknown Story
Updated: 2/1/2021
Unknown Story

Storyboard Text

  • jag har coronana så gåClick To Editjag har coronana så gåHelpEscapeInsert ParagraphUndo the last commandRedo the last commandTabUntabSet a bold styleSet a italic styleSet a underline styleSet a strikethrough styleClean a styleSet left alignSet center alignSet right alignSet full alignToggle unordered listToggle ordered listOutdent on current paragraphIndent on current paragraphChange current block's format as a paragraph(P tag)Change current block's format as H1Change current block's format as H2Change current block's format as H3Change current block's format as H4Change current block's format as H5Change current block's format as H6Insert horizontal ruleShow Link DialogSummernote 0.8.18 · Project · Issues
  • ja kolla bara
  • får man smörja olja på Jesus
  • han har återupplivas och ska träffa sina lärjungar
  • så säg det till alla lärjungar!
  • va var är Jesus!