Unknown Story

Updated: 3/26/2021
Unknown Story

Storyboard Text

  • Mula sa Anekdota ni Saadi (Persia) ni Droes ShahIsinalin sa Filipino ni Roderic P. Urgelles
  • Isang araw, ang mongheng Mohametano ay nag-iisa at namamanata sa disyerto.
  • Nakita niya na hindi nagtaas ng kaniyang ulo ang Mongheng Mohametano habang dumadaan siya.
  • Ang sultan naman na namamaybay sa kaniyang ruta, sa kaniyang nasasakupan ay matamang namamasid sa mga tao.
  • Marc Gabriel L. Alanguilan X - Batanes
  • " Ang nakasuot ng balabal ay walang pakiramdam, tulad siya ng hayop, hindi siya nagtataglay ng paggalang at kababaang loob."
  • Kung kaya't ang vizier o ministro ay nagwika:
  • "Mongheng Mohametano! Ang Sultan ng buong mundo ay nagdaan sa iyong harapan. Bakit di mo siya binigyan ng kaukulang paggalang?"
  • Sumagot ang Mongheng Mohametano
  • "Hayaan mong ang Sultan ang magbigay ng paggalang para hanapin ang magbebenipisyo sa kaniyang magandang gawa. Sabihin mo sa kaniya, ang hari ay nilikha para sa kagalingan ng kaniyang nasasakupan at hindi nilikha ang mamamayan para paglingkuran ang Sultan."