Unknown Story
Updated: 1/29/2021
Unknown Story

Storyboard Text

  • Ha Ha
  • Amser maith yn ol yn y pumed canrif roedd brenin or enw Brynchan Brecheiniog. A roedd ganddo ferch o'r enw Dwynwen. Roedd Dwynwen dros ei ffen a'i chlustiau gyda Maelon. Sef Dyn tlawd. A hefyd yn ol rhai roedd Maelon dim yn digon da i Dwynwen
  • Na!
  • Prioda'r dyn yma
  • Ond roedd tad Dwynwen yn benderfynol bod Dwynwen yn priodi rhywyn cyfoethog. Roedd Dwynwen yn wyllt gacwn oherwydd roedd hi'n caru Maelon!
  • Ti'n siwr?
  • Rhedodd Dwynwen at Maelon, er mwyn gallu dweud y newyddion mawr, ond doedd Maelon ddim yn hapus gda hyn o gwbl a dywedodd wrth Dwynhwen bod e byth am weld Dwynwen eto! Felly rhedodd Dwynwen i ffwrdd.
  • Rhedodd Dwynwen i ffwrdd i'r coed tywyll. Dyna'r unig le a oedd llonydd. Cwympoodd hi i gysgu yn gorffwys ar goeden
  • Yn y bore dyhunodd Dwynwen fynny a gwelodd hi ysbryd, gofynodd yr ysbryd Dwynwen am dri dymuniad. Dymunodd Dwynwen bod Maeln yn cael ei dadrewi, bod yn lleian a cariadon cymru i fod yn hapus.
  • Cwpl o flynyddoedd wedyn adeiladodd Dwynwen Gapel ar ynys Llanddwyn.