Performance Task sa AP at Filipino

Performance Task sa AP at Filipino

Storyboard Text

 • Naalala mo ba ang diskusyon natin sa AP sa pananakop ng mga Espanyol?
 • Oo, naalala ko. Maganda ang diskusyon natin doon. Mayroon din tayong pinanood na mga videos.
 • Bilang mag-aaral, paano ba natin maipapakita ang pagpapahalaga sa mga katutubong Pilipino na nag-alsa sa mga Espanyol?
 • Sa tingin ko, dapat natin silang ipagmalaki bilang mga Pilipino.Dahil sa kanilang matapang na pakikipaglaban, naging malaya ang ating bansa.
 • Walang duda! Dapat talaga natin silang ipagmalaki.Kahanga-hanga ang ipinakita nilang katapangan.
 • Magiting lumaban ang ating mga ninuno.Kahit kulang sila sa sandata noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol ay hindi sila sumuko.
 • Talagang magigiting silang lahat.Katulad ng pakikipaglaban ni Diego Silang sa Ilocos. Matagumpay ang pakikipaglaban nila.Napatalsik nila ang mga Espanyol doon.
 • Hindi ko malilimutan iyan.Marami silang natalo na Espanyol.Ano pa kaya ang pwede nating gawin bilang mag-aaral bukod sa ipagmalaki sila?
 • Dapat tayong magbigay paggalang at respeto sa mga alaala nila katulad ng kanilang mga bantayog.
 • Totoo iyan.Ang pagpupugay at paggalang ay nararapat lamang para kanila.
 • Talagang dapat ang pagpupugay para sa kanila.Napakasarap maging Pilipino dahil sa ating mga ninunong matapang na nakipaglaban para sa ating kalayaan.
 • Ako din ay saludo sa kanila.Marahil kung nabubuhay pa sila ngayon ay lalong napakaraming parangal silang makukuha.Tunay na dapat nating isigaw ng malakas ang ating pagiging Pilipino.
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family