4
Updated: 3/29/2021
4

Storyboard Text

  • Neri! Balita ko nahuli ni Ana na nambababae ang kaniyang asawa.
  • Ano? Si Ana na lagi akong pinapahiya sa ating mga kapitbahay?
  • Pumasok si Neri sa kanilang bahay upang mag-isip kung ano ang kaniyang gagawin dahil sa kaniyang narinig.
  • Sa tingin ko'y eto na ang karma sa akin ni Ana. Paano kaya kung ikalat ko lalo na mayroong babae ang kaniyang asawa upang ako'y makaganti?
  • Ngunit, hindi ba't parang hindi maganda ang aking balak na gawin? Siguradong hindi maayos ang kaniyang pakiramdam at kung dadagdagan ko pa iyo'y siguradong ako'y makokonsensya. Ah! Alam ko na!
  • Napagpasiyahan niyang puntahan si Ana sa kanila upang kamustahin kahit na siya'y lagi nitong inaapi noon.
  • Ana, ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyo. Kamusta ka? Ayos na ba ang iyong pakiramdam?
  • Salamat sa pag-aalala, Neri. Napakabait mo pa rin sa akin kahit hindi maganda ang trato ko sa iyo noon. Ako'y iyong patawarin sa aking mga naging pagkakamali.