Chapter 5A
Updated: 11/25/2020
Chapter 5A

Storyboard Text

 • Amulius
 • Numitōrem atque Amūlium, habuit. Numitōrī, quī māior erat, rēgnum relīquit. Pulsō tamen fratre, Amūlius rēgnāvit.
 • BROTHERS
 • Numitor
 • Fīlium fratris necāvit; fīliam Rhēam Silviam per speciem honōris sacerdōtem Vestae lēgit.
 • Numitors Son
 • Numitors Daughter
 • Remus
 • Ex hāc fīliā nātī sunt duo filiī, Rōmulus et Remus. Pater eōrum, ut fāma est, Mars deus erat.
 • Romulus
 • Mars
 • Sed nec deī nec hominēs matrem et puerōs ā crudelitāte regiā defendērunt. Sacerdōs in custōdiam data est; puerōs rex in Tiberim inīcī iussit.
 • Throw the boys into the Tiber
 • Forte Tiberis abundāverat, neque eī quī puerōs ferēbant adīre ad altam aquam poterant. Itaque puerōs in alveō posuērunt atque in tenuī aquā reliquērunt. Sed alveus in siccō sēdit.
 • Flooded
 • Deinde lupa sitiēns, sīc enim est trāditum, ex montibus quī circā sunt ad puerōrum vāgītum cursum flexit.
 • www
 • WAAAA!
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family