Parabula 2
Updated: 2/12/2021
Parabula 2

Storyboard Text

  • Sobra siyang naging malungkot dahil nasayang ang kanyang pera at pagod.
  • "Ano na ang gagawin ko?"
  • Biglang tumunog ang kampana ng simbahan at dinala siya ng kanyang mga paa patungo roon.
  • Napaluhod siya at nanalangin.
  • "Panginoon, bakit po ganito ang aking naging kapalaran. Wala na po ba akong karapatang maging maligaya at masagana sa buhay? Bakit po ang trato sa akin ng iba ay tila isang basahan lamang."
  • "Anak, tumayo ka at makinig sa aking sasabihin. Ang taong mapagkumbaba ay pinagpapala. Huwag magtanim ng galit sa iyong kapwa kahit pa man sa kamaliang kanilang ginawa sa iyo. Bagkus, gawin mo itong inspirasyon upang lalong magsumikap at marating ang minimithi sa buhay."
  • Biglang may narinig siyang munting tinig sa kanyang isipan...
  • At nawala na parang bula ang munting tinig.
  • Tumayo si Maria at lumabas ng simbahan ng may tapang at lakas ng loob bitbit ang mga sinabi ng munting tinig.
  • Makalipas ang ilang taon, isa ng ganap na manggagamot si Maria.