SANDAANG DAMIT
Updated: 2/4/2020
SANDAANG DAMIT

Storyboard Text

  • May isang batang mahirap. Nag-aaral siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin angkaniyang pagiging walang-imik. Malimit siyang nag-iisa. Laging nasa isang sulok. Kapagnakaupo na’y tila ipinagkit. Laging nakayuko, mailap ang mga mata, sasagot lamangkapag tinatawag ng guro.
  • SANDAANG DAMIT ni Fanny Garcia
  • Sa bahay ay di minsano makalawa siyang umuuwing umiiyak dahil sa panunukso ng mga kaklase, at siya’ymagsusumbong. Mapapakagat-labi ang kaniyang ina, matagal itong hindi makakakibo,at sabay haplos nito sa kaniyang buhok at paalong sasabihin sa kaniya.
  • At nagsimula na nga siyang maglarawan ng kaniyang mga damit. Ayon sa kaniya’ymay damit siya para sa iba-ibang okasyon. May damit siyang pambahay, pantulog,pampaaralan, pansimbahan, at iba pa.
  • At lumipas pa ang maraming araw. Ngunit ang ama’y hindi pa rin nakapag-uwi ngmaraming pera kaya ganoon pa rin ang kanilang buhay. Ngunit ang bata’y unti-unting nakaunawa sa kanilang kalagayan. Natutuhan niyang makibahagi sa malaking suliraninng kanilang pamilya.
  • “Kung totoo ya’y ba’t lagi na lang luma ang suot mo?”
  • Hanggang isang araw ay natuto siyang lumaban.
  • “Alam n’yo, ako’y may sandaang damit sabahay.”
  • “Sinungaling ka! Ipakita mo muna sa’min para kami maniwala!”
  • Totoo’t naroon ang sinasabi niyang rosas na damit na pandalo sa pagtitipon.Naroon din ang drowing ng kaniyang pantulog, ang kaniyang pansimba, ang sinasabiniyang pamasok sa paaralan na kailanma’y hindi nasilayan ng mga kaklase dahil ayon sakaniya’y nakatago’t iniingatan niya sa bahay.Sandaang damit na pawang iginuhit lamang.