Questions About Remote Learning?

'לדה שתמיד היתה בצד
Updated: 1/2/2019
'לדה שתמיד היתה בצד
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Description

סיפור אל ילדה שה אפחד לו דיבר יתה

Storyboard Text

 • שמתי שהי שברה לילדה אחד תה יד וקולם מפחדים ממה ולו מדברים יתה
 • 1
 • מאז הי תמיד לבד
 • זה מאוד אצוב אני אנסה לדבר איתה 
 • למה לה לאסות את זה 
 • 2
 • 4
 • 3
 • קורימ לה ילונה
 • 2
 • ואך כורים לילדה מאחורך ולמה לו מדברים יתה
 • 1
 • את חדשה חו רוצה ליות חברה שלי
 • 1
 • שלום קן קורים לי אלינור
 • 2
 • וביחלל לו צריך לדבר אל מישאו אים אתה לו יודאה מה קרה
 • אקול בסדר
 • 3
 • 2
 • סליחה אל זה שה חשבתי שה זה את אסית את זה 
 • 1
 • את בסדר לושברת קלום
 • איד שלי נורה קואבת נירלי שה שאברתי אותה
 • 2
 • 1
 • מה אף חאם לושברתי לאפחד שום דבר זה קרה קחה
 • 2
 • שלום קורים לך אילנה נחון שמתי שה שברת לילדה אחת תיד 
 • 1
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family