g
Updated: 6/2/2020
g

Storyboard Text

  • Evet çocuklar, hatırlarsanız geçen hafta erken çocuklukta bilişsel gelişim hakkında konuşmuştuk. Hatırladıklarınızı benimle paylaşabilir misiniz?
  • Ben hatırlıyorum hocam. Bilişsel gelişimin dört temsilcisi vardı. Bunlar;Robert Gagne, Jerome Bruner, Jean Piaget, Lev Semonovich Vygotsky'dır.
  • Gagne göre;öğrenme beyinde gerçekleşir. Basitten karmaşığa doğru olmalıdır. Aynı zamanda öğrenme birbiriyle bağlantılı sekiz katagoriden oluşur. Bu süreçte basit olan en başta karmaşık olan ise en sonda yer almaktadır.
  • Bruner'e göre;bilişsel gelişim yaşam boyu devam eder. Öğrenme üç aktif süreçte devam eder. Bunlar;1)Eylemsel Dönem2) İmgesel Dönem3) Sembolik Dönem
  • Piaget'e göre; bilişsel gelişimbirbirini takip eden dört dönem içersinde ortaya çıkmaktadır. 1) Duyusal Motor Dönem (0-2 Yaş)2) İşlem Öncesi Dönem (2-7 Yaş)3) Somut İşlem Dönemi (7-11 Yaş)4) Soyut İşlem Dönemi ( 12-..)
  • Vygotsky'a göre;sosyal çevre öğrenme için en önemli etkendir. Çocuk zihni sadece kendi keşiflerinin sonucu değildir. Çevresinden edindiği bilgi ve kavramsal aletler de zihinsel gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.