g
Updated: 6/2/2020
g
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Evet çocuklar, hatırlarsanız geçen hafta erken çocuklukta bilişsel gelişim hakkında konuşmuştuk. Hatırladıklarınızı benimle paylaşabilir misiniz?
  • Ben hatırlıyorum hocam. Bilişsel gelişimin dört temsilcisi vardı. Bunlar;Robert Gagne, Jerome Bruner, Jean Piaget, Lev Semonovich Vygotsky'dır.
  • Gagne göre;öğrenme beyinde gerçekleşir. Basitten karmaşığa doğru olmalıdır. Aynı zamanda öğrenme birbiriyle bağlantılı sekiz katagoriden oluşur. Bu süreçte basit olan en başta karmaşık olan ise en sonda yer almaktadır.
  • Bruner'e göre;bilişsel gelişim yaşam boyu devam eder. Öğrenme üç aktif süreçte devam eder. Bunlar;1)Eylemsel Dönem2) İmgesel Dönem3) Sembolik Dönem
  • Piaget'e göre; bilişsel gelişimbirbirini takip eden dört dönem içersinde ortaya çıkmaktadır. 1) Duyusal Motor Dönem (0-2 Yaş)2) İşlem Öncesi Dönem (2-7 Yaş)3) Somut İşlem Dönemi (7-11 Yaş)4) Soyut İşlem Dönemi ( 12-..)
  • Vygotsky'a göre;sosyal çevre öğrenme için en önemli etkendir. Çocuk zihni sadece kendi keşiflerinin sonucu değildir. Çevresinden edindiği bilgi ve kavramsal aletler de zihinsel gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family