Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

 • Kap? Hello po! Pumapayag po kayong gawin ang programa namin? Hala, maraming salamat po, Kap! Kailangan po naming magpunta riyan? Oh sige po, Kap. Maghahanda na po kami sa pagpunta riyan.
 • Oh, nandiyan na pala kayo. Magandang tanghali.
 • Magandang tanghali rin po, Kapitan.
 • Dahil sa magandang planong ipinahayag ninyo sa akin, pumayag na rin ang mga konsehal na gawin ang programa na inyong nais gawin.
 • Nako Kap, maraming salamat po ulit
 • At mayroon pa kaming nais idagdag na gawin sa programa ninyo.
 • Ano po iyon, Kap?
 • Mabuti po iyan, Kap! Magandang plano, makasisiguro na po talagang magkakaroon ng pagpapabuti sa Barangay Sta. Cruz!
 • Ibinalita na rin kasi sa amin ng aming butihing Mayor na ang mga batang may edad 12-17 ay maaari nang mabakunahan. Kaya kung maaari ay p'wede na ring isabay sa inyong programa ang pagpapabakuna sa pamayanan
 • Nakagagalak naman po talagang marinig iyan. Kailan po ba natin sisimulan ang programang ito? Mas maaga, mas mabuti!
 • Ayan, maaari na nating masimulan ito sa Sabado. Kaya kayo'y maghanda na rin para dito.
 • Masusunod po, Kapitan! Maraming salamat po muli, at sa susunod na po nating pagkikita.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family