filipino
Updated: 2/3/2021
filipino

Storyboard Text

  • o aking panginoon, ako ang pinakaaba sa iyong mga alipin ay isinilang sa baghdad kung saan ang aking ama at ina ay namaay iilang taon na ang nakalipas nang ilang araw lamang ang pangitan at iniwan ako ay kayamang sapat para sa aking boung buhay
  • kaya't humihinto at inalisan ng sya ang mga kamelyo na samasama kong ignapos para hindi kami magkahiwalay at makakain ng masag damo
  • saan ka pupunta at bakit?
  • di nagtagal narating namin anng pasukan at nang makapasok kami nakita namin ang walang hanggang kamatayan
  • isara mo ang iyong kaliwang mata, at papahiam kong langis sa talukap ang iyong mata gamit ang aking dallin
  • niloko moako hindi ko malaman ang tunay nasektreto sa pagpapahid ng langis sa talaukap ng aking kanang mata
  • iniiwasan mong malaman ko ang dakilang sekreto ng langis
  • ako ay nangingpulubo na sumumpa kay allah na sinomang maawa sa akin at magbigay ng limos ay kailagang pingutin ang aking tainga bilang parusa dahil sa aking labis na pagkagahaman at isinumpang kakakawan