ang peke
Updated: 3/21/2021
ang peke

Storyboard Text

  • Magandang umaga naman! Ano po'ng maipaglilingkod ko sa inyo?
  • Magandang umaga, Doktor!
  • Don Felix! wala kang sakit!
  • Tulungan niyo po ako, matagal na po itong sakit ko, hindi pa gumagaling... hindi po ako makatulog, makakain at parati akong nalulungkot.
  • Ikaw ay isang taong "peke", huwag kang magalit sakin, ako ay manggagamot. Ang kailangan mong gawin ay mangarap. Kailangan mong sumikap! Eto pa. Pumili ka ng babaeng tunay na iniibig mo at tunay ding nagmamahal sa iyo.
  • Ako naman si Mayang.
  • Ako nga pala si Eling.
  • Ang lalaking binusabos niyo sa loob ng isang taon ay walang iba kundi ang mayamang si Don Felix.