Dipje
Updated: 1/9/2021
Dipje

Storyboard Text

 • Benadering
 • Nee, ik weet het eigenlijk niet.
 • Justin kan je uitleggen wat somberheidsklachten met je doet?
 • Vertrouwensband
 • Ja, het gaat wat beter ik ben ook gestart met de module ''minder piekeren''
 • Hoe gaat het nu met je?
 • Motiverend gespreksvoering
 • Mijn slaappatroon is verbetert door op tijd naar bed te gaan.
 • Wat is de reden dat je je leefstijl hebt aangepast?
 • Het aanbieden van begeleidende gesprekken aan zorgvragers en een positieve patiëntgerichte bandering heeft meer kans op een vermindering van symptoombelasting. Door juist patiënten de symptomen leren begrijpen en deze niet als een ziekte aan te duiden ligt er meer focus tot verbetering van de patiënt.
 • Zorgvragers durven niet zo snel hulp te vragen. Voor het effectief behandelen van deze depressieve symptomen is het belangrijk dat er een vertrouwensrelatie met verpleegkundigen ontstaat om de contiuniteit van de zorg te bevorderen. Hierdoor kan er persoonsgerichte zorg en ondersteunende structuur worden aangeboden door verpleegkundigen.
 • Tijdens de omgang met patiënten kan motiverende gespreksvoeringworden gebruikt om de patiënt in zijn proces te versterken. Deze methodiek heeft als doel depersoonlijke motivatie en het en het commitment voor een bepaalde verandering te versterken, door het ontlokken enverkennen van iemands eigen reden om te veranderen, in een sfeer van acceptatie en compassie.
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family