torah one

torah one
  Copy


More Options: Make a Folding Card
Storyboard Description

This storyboard does not have a description.

Storyboard Text

 • ויאמר אליהו התשבי מתשבי גלעד אל אחאב
 • אה, באמת אתה מאיים עליי
 • חי ה" אלהי ישראלאשר עמדתי לפניח אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי
 • ויהי דבר ה" אליו לאמר: לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל כרית אשר על פני הירדן: והיה מהנחל תשתה ואת הערבים צויתי לכלכלך שם
 •  אליהו, לך מהר, הסתתר בנחל כרית אני כבר אדאג לך לאוכל ולמים, לך
 • וילך ויעש כדבר ה" ח
 • נחל כרית
 • וילך וישב בנחל כרית אשר על פני הירדן והערבים מביאים לו לחם ובשר בבקר
 • וילך וישב בנחל כרית אשר על פני הירדן והערבים מביאים לו לחם ובשר בבקר
 • תודה, עורבים תמודים להתראות בערב 
 • ויהי מקץ ימים וייבש הנחל כי לא היה גשם בארץ: ויהי דבר ה" אליו לאמר: קום לך צרפתה אשר לצידון וישבת שם הנה צויתי שם אשה אלמינה לכלכלך
 •  אליהו, לך לצידון! אני כבר אדאג לך לאוכל ולמים, לך
 • תודה, עורבים תמודים להתראות בערב
 • ןיקם צרפתה ויבש אל פתח העיר והנה שם אשה שלמינה מקששת עצים ןיקרא אליה ןואמר קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה
 • צרפת
 • בסדר איש
 • גברת, תביאי לי קצת מים בבקשה
 • ותלך לקחת ויקרא אליה ויאמר לקחיצנא לי פת לחם בידך
 • אה, כן ואם את כבר הולכת, תביאי גם איזה לחם או משהו
 • ותאמר חי ה" אלהיך אם יש לי מעוג כי אם מלא כף קמח בכד ומעט שמן בצפחת והנני מקששת שנים עצים ובאתי ועשיתיהי לי ולבני ואכלהנו ומתנו
 • . אתה אולי לא יודע, אבל יודע אבל יש עכשו בצורתבקושי יש לי קמח ושמן להכין אוכל לי ולבן שלי .אחרי שנאכל את מה שנשאר - בטח נמות מרעב
 • ויהי אחר הדברים האלה חלה בן האשה בעלת הבית
 • אחר הדברים האלה......... י
 • אמא, אני לא מרגיש טוב
 • ויהי חליו חזק מאד עד אשר לא נותרת בו נשמה
 • אמא, אני מרגיש ממש רע 
 • תיאמר את אליהו מה לי ולך איש אלוהים באת אלי להכזיר את עוני ולהמית את בני: ויאמר אליה תני לי את בנך
 • מה לי ולך איש האלוהים באת אלי להכזיר את עוני ולהמית את בני
 • תני לי את בנך
More Storyboards By 2d57df55
Explore Our Articles and Examples

Try Our Other Websites!

Photos for Class   •   Quick Rubric   •   abcBABYart   •   Storyboard That's TpT Store