Ang mga Karanasan ni Placido Penitente 2
Updated: 1/28/2021
Ang mga Karanasan ni Placido Penitente 2

Storyboard Text

  • 5 Taon na ang lumipas..
  • Dumating ang panahon ng ang anak ng yumaong mangangalakal ay ikinasal na sa iba kaya naman ay nahati ang yaman na mana. Ang parte ng yaman ni Placido Penitente ay kanyang pinalago lalo, at siya'y sumikat sa buong timog-silangang asya bilang tanyag na mangangalakal.
  • Placido! Kamusta ka? Balita ko sikat ka na ah! Napaka husay mo talagang mangangalakal.
  • Yumaman ng yumaman si Placido, at hindi niya alam kung saan ito gagamitin. Inalala niya ang kanyang nakaraan at iniisip niya ang kanyang nanay na malamang ay yumao na. Iniisip niya rin ang bansang Pilipinas na minsan ay sinubukan niyang kalimutan. Ipinangako niya sa kanyang sarili na siya'y babalik sa kanyang bayan upang sumunod sa mga yapak ni Simoun.
  • Ako'y babalik sa Pilipinas! Ibubuhos ko ang aking pera at lakas upang makatulong kahit ako'y madala sa panganib.
  •  Yamane-=Nag-disenyo ng storyboard.Lumanog at Pad-Pad-=Nag -isip ng mga pangyayari sa Frames 1-4.Aquino at Zamora-=Nag-isip ng pangyayari sa Frames 5-7.
  • -Wakas-