jjj

jjj

Storyboard Text

  • Nang malinawan na si Carol na kailangan niyang magpabakuna at napagtantong sa bawat lugar na kanyang pupuntahan ay nangangailangan na ng katibayan na siya ay nabakunahan na. Nagsilbing isang pamantayan ang pagpapabakuna para sa karamihan ng mga tao ngayon.
  • Magpapabakuna na po ako.
  • Norms
  • Walang anuman! Mag-iingat kayo pauwi.
  • Pagkatapos magpabakuna nu Carol, lumapit ito kay Nurse Xamantha.
  • Salamat po Nurse Xamantha! Dahil po sa pag-uusap natin nagkaroon po ako ng impormasyon tungkol sa pagpapabakuna.
  • Genre
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family