Walang Sugat (Filipino 8 PETA 3rd)

Walang Sugat (Filipino 8 PETA 3rd)

Storyboard Description

Unang Bahagi, Ikawalong Tagpo

Storyboard Text

  • Tenyong, hindi yata ako makakasapit sa 'tin! Julia nangangatal ang buong katawan ko...
  • Inang, lakasan ninyo ang inyong loob.
  • Langit na mataas.
  • Tayo na sa Estacion ng Guiguinto.
  • Naririnig ko ang salitaan nila, at nabatid ko tuloy na sasabihin daw nila sa Heneral na tayo'y pagbabarilin na.
  • Mga tampalasan! Walang patawad!
  • Tenyong... Tenyong...
  • Julia...
  • Diyata't matitiis na Ina'y lisanin mo sa kaahapis-apis na anyo?
  • Julia, tunay ang sinabi mo, datapua... sa sarili mong loob, di ba si Inang ay kakalingain mong parang tunay na Ina, alang-alang sa paglingap mo sa akin?
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family