Unknown Story
Updated: 5/26/2021
Unknown Story

Storyboard Text

 • นายแปดดินแดนกลุ้มใจเรื่องที่ดินของตน จึงเดินทางไปปรึกษาทนาย
 • ณ สถานที่ทำงานของทนาย
 • สวัสดีครับคุณทนาย ผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยครับ
 • ทุกปัญหามีทางออกครับ ไหนอยากปรึกษาเรื่องอะไรเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อยครับ
 • นายสี่สมุทรครอบครองที่ดินมีโฉนดเลขที่ 789 ของผมและได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรกปักษ์ที่ดินของผมไปแล้ว และเขาได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษารับรองสิทธิ ซึ่งก่อนไต่สวนคำร้อง นายสี่สมุทรได้ส่งสำเนาคำร้องให้ผม เพื่อให้ผมมีโอกาสคัดค้าน และตอนนี้ผมต้องการที่จะเข้าไปเป็นคู่ความในคดี ผมสามารถเข้าไปเป็นคู่ความได้ไหมครับ
 • หากคุณสมัครใจที่จะเข้าไปเป็นคู่ความ คุณก็ย่อมทำได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57(1) ซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิของคุณครับ
 • ตาม ป.วิ.พ 57(1) ป.วิ.พ มาตรา 57 วางหลักว่า บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอด (1) ด้วยความสมัครใจเองเพราะเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรองคุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือเมื่อตนมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้น กล่าวคือ การที่นายแปดดินแดนเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 789 ถือว่านายแปดดินแดนเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย สามารถร้องขอสอดเข้ามาในคดีในระหว่างพิจารณาด้วยความสมัครใจเอง เพราะเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง คุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ได้ตาม ป.วิ.พ 57(1)คุณจึงสามารถเข้าไปเป็นคู่ความได้โดยการร้องสอดครับ
 • ผมทำได้โดยวิธีไหนครับ 
 • ขอบคุณมากครับคุณทนาย
 • ยินดีครับ หากมีปัญหาปรึกษาผมได้ตลอดครับ
 • นี่คือตัวอย่างของวิธีที่ 2 ของข้อ 4คือวิธีการร้องสอด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1)