Komiks Ni Alessandra Yahj C. Ayson

Updated: 9/18/2021
Komiks Ni Alessandra Yahj C. Ayson

Storyboard Text

  • Saan kaya nakalagay ang sandok? Matanong nga si Ina.
  • Sa isang bayan may mag-inang nagngangalang Aling Rosa at ang anak nyang si Pinang.
  • Ina, saan nakalagay ang sandok!?
  • " Naku! Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong nang tanong sa akin.
  • Isang araw nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw.
  • Hinanap nya ang sandok ngunit di nya makita kaya naitanong nya sa kanyang Ina.
  • Walang bagay na di makita si Pinang at agad pumunta sa kanyang Ina at tinanong ito sa isang bagay na kanyang hinahanap.
  • Dahil alam niyang galit na ang kanyang Ina ay di na umimik si Pinang at ito ay dali-daling umalis.
  • Biglang naalaala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pina, na sana'y magkaroon ito ng maraming matapara makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab angkanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang, Sa palipat-lipat sabibig ng mga tao ang pinang ay naging pinya.