proyekto sa Agham, Filipino at English part 2
Updated: 12/2/2020
proyekto sa Agham, Filipino at English part 2

Storyboard Text

 • Paano naman namumuhay ang killer whale sa Antartiko?
 • Paano naman nabubuhay ang elephant seal sa Antartiko?
 • Killer Whale & Elephant Seal
 • Ang elephant seal naman mommy ay nakakatagal sa lamig ng Antartiko sa pamamagitan din ng makapal taba sa kanilang katawan. Nanginginain din sila sa mga pusit, isda at alamang. Kaya nilang sumisid ng napakatagal sa ilalim ng tubig ng di humihinga dahil sa katangian ng kanilang dugo na 50% na mas madami ang hemoglabin.
 • Ang killer whale o orca ay kapamilya ng dolphins. Sila ay walang natural na maninila at nasa pinakatuktok na bahagi ng "food chain".Nanghuhuli sila ng makakain ng magkakasama o grupo. Kinakain nila ang mga seal, penguin, sea bird at mga isda. Natatagalan nila ang lamig sa Antartiko dahil sa tabang nakaimbak sa kanilang katawan. Sila din ay matatagpuan sa ibat ibang malalamig na karagatan ng mundo. 
 • Magaling Lawrence! May napansin ka bang pagkakatulad ang mga hayop na naninirahan sa Antartiko?
 • Antarctic Ecosystem
 • Isa pa pong natutunan ko na limitado lng ang bilang ng ekosistem ng Antartiko pero malaki ang papel ng bawat isa para magpatuloy ang kanilang buhay. Katulad ng alamang, na nagiging pagkain ng halos lahat ng isda, pusit at penguin. Kung mauubos ito siguradong di magiging balanse ang ekosistem.
 • Opo. Lahat po ng mga hayop na nabanggit ko ay nagawang mabuhay sa Antartiko dahil sa kanilang pisikal na katangian. Ang kanilang katawan ay napapalibutan ng taba na tinatawag na "blubber" na nagpapanatili ng init ng kanilang katawan para mabuhay.
 • Antarctic Ecosystem
 • Mahusay anak! Magligpit ka na ng makakain na tayo.
 • Opo mommy.
 • Nagsimulang magkwento si Lawrence tungkol sa mga hayop na nakatira sa Antartiko.
 • Naging mahusay ang ginawang pananaliksik ni Lawrence.
 • Natapos ni Lawrence ang kanyang takdang aralin.