Pangkat Etniko sa Visayas, Waray

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Pangkat Etniko sa Visayas, Waray
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

  • Ang mga Waray ay Bisayang grupong etniko sa Pilipinas.Ang mga waray ay matatagpuan sa region VIII Itinuturing silang isa sa mga "mahiyaing tribo.
  • Ang pangunahing kabuhayan ng mga Waray-waray ay pangingisda at pagsasaka.kasalukuyan ay mayroon na ring pangangalakal ng tabako, torso,
  • mahalagang Kaugalian ng mga waray ang lagyan ng tattoo ang ibat ibang bahagi ng katawan batay sa kanilang paniniwala.pintado ang tawag sa kanila
  • Pinaniniwalaan nila na ang mga bituin sa langit at buwan ay dapat sambahin. pagiging relihiyoso may malasakit sa kapwa matulungin, marespeto, makakalikasan at masayahin ang kanilang pag uugali
  • Ang Kuratsa ay isang tradisyonal Sayaw ng panliligaw kung saan ang lalaki ay lalapit at susuyin ang babae sa isang anyo ng isang sayaw. Ang Kuratsa ay mataas na napaboran sa pamamagitan ng mga Bisaya higit sa Waray, ang rehiyon sa silangang bahagi ng Visayas. Ito ay ipinapakita sa bawat mahalagang okasyon sa komunidad
  • Ang Pista ng Pintados, o tinatawag ding Pista ng Pintados-Kasadyaan, ay isang masayang pagdiriwang na tumatagal ng isang buwan, kung kailan din ginaganap ang "Leyte Kasadyaan Festival of Festivals", ang "Pintados Festival Ritual Dance Presentation"
Over 30 Million Storyboards Created