Bidasari]
Updated: 6/10/2020
Bidasari]
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • Takbo!! nandito na ang Garuda!
 • ikaw ay mahal na mahal sa akin.
 • Baka may makita kang mas maganda pa sa akin.
 • Ang kaharian ng kembayat ay naliligalig sa ibong Garuda. Kapag dumadating ito ay agad na nagsisipag takbuhan ang mga tao dahil ito ay mapaminsala.
 • Parusahan siya at ikulong!
 • Nagkahiwalay ang Sultan at ang nag dadalang-taong sultana. Sa takot ay naisilang niya ang sanggol at napulot naman ito ni Diyuhara. Pinangalanan ni Diyuhara ang sanggol na Bidasari. Pinalaki at Pinagyaman niya ito.
 • Nang hindi na kinaya ni Bidasari ang mga pasakit sa kanya. Ipinakuha niya kay Lila Sari ang gintong isda na siyang ipa susuot kay Lila Sari sa umaga upang makatulog ito na parang patay at di lumaon ay mamamatay siya. Pumayag si Lila Sari sa hiling ni Bidasari at pina uwi na ito.
 • Sa kaharian naman ng Indrapura, Ang sultang Mongindra ay Kasal kay Lila Sari. Si Lila Sari ay ay nag-alala na baka umibig ang sultan sa mas maganda sa kanya. Nagmadali siyang utusan ang mga tauhan na suyurin ang kaharian upang malaman kung may mas maganda pa sa kanya.
 • Nang makita ng mga tauhan si Bidasari ay inanyayahan ito ng mga tauhan ni Lila Sari na maging dama nito. nang pag rating doon ay paparusahan pala siya. Nang hindi na makaya ni Bidasari ang pagpaparusa ay ipinakuha niya kay Lila Sari ang gintong isda na ipapasuot sa kanya sa umaga upang mas madali ang kanyang pag panaw. Pumayag si Lila Sari sa kanyang hiling at hinayaan niya na makauwi si Bidasari.
 • Nag-alala naman ang inang si Diyuhara kay Bidasari kung kaya't pinagawan niya ito ng palasyo. doon na namalagi si Bidasari. Tulog sa umaga at gising sa gabi dahil sa gintong isda. Nang maglakbay ang sultang Mongindra ay nakita niya ang palasyo. Pinasok niya ito at nakita doon ang napakagandang si Bidasari na natutulog. Hinintay niya itong magising. Nakapag sumbong naman si Bidasari sa mga gawain ni Lila Sari.
 • Nagalit ng husto si Sultang Mongindra kung kaya't nakapag disisyon siya na iwan na si Lila Sari at pakasalan si Bidasari. Lumipas ang panahon, nakapiling muli ni Bidasari ang kanyang tunay na mga magulang at napag alaman ng sultang Mongindra na tunay talagang prinsesa si Bidasari.
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family