Wika

Updated: 2/9/2021
Wika

Storyboard Text

  • Magandang umaga sa iyong lahat, maaari ba kayong magbalik-tanaw sa napagaralan natin na pumapatungkol sa kasaysayan ng wika?
  • Magsimula tayo sa taong 1935
  • Sa taong ito po ay gagawa ng hakbang para sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa sa isa sa mga umiiral na katutubong wika.
  • Oktobre ng sumunod na taon ang Pangulong Manuel Quezon ay itinagubilin ang paglikha ng Surian ng Wikang Pambansa na gagawa ng pag-aaral ng mga wikang katutubo sa Pilipinas.
  • Ito po ay nasa layuning makapagpaunlad at makapagpatinau ng isang wikang panlahat ma batay sa isang wikang umiiral.
  • Nobyembre ng kaparehong taon pinagtibay ng Batasang Pambansa ang Batas Komonwelt Blg. 184 na lumilikha ng isang Surian ng Wikang Pambansa at itinakda ang mga kapangyarihan at tungkulin niyon.
  • Nobyembre ng taong 1937 bunga ng ginawang pag-aaral, ang SWP ay nagpatibay ng isang resolusyon na roo'y ipinihahayag na ang Tagalog ay siyang halos lubos na nakatutugon sa mga hinihingi ng Batas Komonwelt Blg. 184