1.2.a.7

1.2.a.7

Storyboard Text

 • NILAI DAN PERAN GURU PENGGERAK
 • Model 4 Papan Cerita Reflektif - Reflective Storyboard
 • PERAN GURU PENGGERAK
 • Menjadi Pemimpin pembelajaran
 • Mewujudkan Kepemimpinan Murid
 • Menggerakkan Komunitas Praktisi
 • Menjadi Coach Bagi Guru Lain
 • Mendorong Kolaborasi Antar Guru
 • Nilai Guru Penggerak
 • 1. Mandiri2. Reflektif3. Kolaboratif4. Inovatif5. Berpihak pada Murid
 • Bernalar Kritis
 • Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia
 • PROFIL PELAJAR PANCASILA
 • Mandiri
 • Berkebhinekaan Global
 • Bergotong Royong
 • Kreatif
 • Untuk mendukung tercapainya Profil Pelajar Pancasila, setiap guru perlu menanamkan nilai-nilai dan peranannya sebagai penuntun atau pamong
 • Ismail Marzuku, S.PdSMAN 2 KumaiCGP Kotawaringin Barat
 • TERIMA KASIH DAN SALAM BAHAGIA
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family