"ANG KAMAY NA NAGBIGAY PAG-ASA"

Updated: 6/19/2020
"ANG KAMAY NA NAGBIGAY PAG-ASA"

Storyboard Text

  • "ANG KAMAY NA NAGBIGAY PAG-ASA"
  • Ang pamilyang Estero ay nakatira sa may iskwater sa lungsod ng Maynila. Ang nanay na si Aling Ligaya ay isang labandera habang ang kanyang asawa na si Mang Berting ay walang trabaho dahil paralisado ang kanyang katawan kung kaya‘y siya lamang ang naghahanap-buhay.
  • Sila ay may apat na anak na nagngangalang Lea, Berto, Lily, at Liza na may iba't ibang ugali at katangian.
  • Si Lea na kanilang panganay na anak ay nabuntis noong ito ay 16 taong gulang lamang. Siya ay may asawa at tatlong anak na. Sila din ay nakatira kasama sa isang maliit na bahay kaya parang sardinas sila na pinagkakasya ang mga sarili.
  • Ang kanyang pangalawang anak na si Berto ay maraming bisyo tulad ng alak, sigarilyo at sugal kung kaya siya ay sakit sa ulo ng magulang.
  • Ang kanyang pangatlong anak ay si Lily. Isang bayaran na babae na nagtatrabaho sa isang club upang kumita ng pera.