Unknown Story
Updated: 2/4/2021
Unknown Story

Storyboard Text

  • Sinabi ng aking mga magulang na pupunta kami sa ibang bansa upang doon na manirahan dahil doon nila ako gustong pag-aralin.
  • Wow! Kami naman ay titira na sa ibang lungsod dahil sa suhestyon ng aking tiyahin.
  • Ikaw naman, Rita.
  • Wala naman. ngunit ang aking ina. Siya lang ang aalis upang magtrabaho sa ibang bansa para sa kinabukasan naming magkakapatid.
  • Oo nga, Rita. may kwentong 'Lipat-bahay' ka ba?
  • Salamat sa inyong dalawa. Mula ngayon ay ipagmamalaki ko na ang aking ina dahil sa kanyang kadakilaan.
  • Ganoon ba? Kung ganoon ay sumasaludo ako sa kasipagan at pagmamahal ng iyong ina!!
  • Tama ka, Joseph! At sana ay maging maayos ang kalagayan ng inyong ina pagdating niya sa ibang bansa.