2
Updated: 12/30/2020
2

Storyboard Text

 • ห้องน้ำ
 • ล้างมือทุกครั้ง หลังจากที่สัมผัสสิ่งของหรือคนใกล้ชิด
 • หน้าโรงเรียน
 • วัดอุณหภูมิและบอกได้ว่าใครมีไข้ จึงถูกนำมาใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อทำการคัดกรองเบื้องต้น
 • ห้องเรียน
 • หน้ากากอนามัย ปกป้องผู้สวมใส่ให้ปลอดภัยจากการสัมผัสละอองฝอยของน้ำมูกน้ำลาย อาจมีเชื้อ และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่สวมใส่แพร่เชื้อออกไป
 • เข้าใจเเล้วครับ
 • วิธีการป้องกัน ล้างมือ
 • ห้องเรียน
 • การเว้นระยะห่าง ช่วยลดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 เป็นวงกว้างได้ถึง 60% ดังนั้น ในระยะนี้ควรรักษาระยะห่างกับบุคคลอื่น ลดการติดต่อพบปะ
 • ตรวจวัดอุณหภูมิ
 • รถสาธารณะ
 • การใส่หน้ากากอนามัย
 • คำเเนะนำ
 • คำเเนะนำสวมเเมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้านล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอล์
 • การเว้นระยะห่าง รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจามสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
 • เช็คอินทุกครั้งก่อนเข้าสถานที่ไหน
 • เช็คอินทุกครั้ง ก่อนเข้าสถานที่ไหน
 • คำเเนะนำ
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family