Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

 • ไปกินกาแฟที่ไหนดี
 • ไปกินร้านไหนดีล่ะ
 • เพื่อน อยากกินกาแฟอะไปกินกาแฟกันไหม
 • อยากกินเหมือนกัน
 • ไป Sometime Coffee กัน!
 • ปะ
 • ร้านไป Sometime Coffee ไหม เค้าว่ากาแฟอร่อยมาก
 • OK ไปตอนบ่ายไหม
 • ถึงแล้ว Sometime Coffee!
 • ปะ
 • Sometime Coffee
 • ถึงแล้ว Sometime Coffee ปะ เข้าไปในร้านกัน 
 • คำบรรยาย: เพื่อน3คน ชื่อนายA นายM และนายLกำลังนัดกันในห้องเรียนเรื่องไปกินร้านกาแฟEffect Sound: Children Group AmbienceMusic: Summer Smile
 • จุดน่าสนใจของ Sometime Coffee
 • ร้านนี้มีมุมสวยๆ ให้ถ่ายรูปแล้วยังใส่ชุดกิโมโนได้ด้วยนะ
 • Sometime Coffee
 • คำบรรยาย: นายA นายM และนายL ได้ตกลงกันว่าจะไปกินกาแฟที่ร้าน Sometime Cafe ตอนบ่ายโมงEffect Sound: Children Group AmbienceMusic: Summer Smile
 • ก่อนกลับ
 • ได้มาเยอะเลย
 • Sometime Coffee
 • คำบรรยาย: นายA นายM และนายL พูดคุยกันเรื่องสั่งกาแฟก่อนจะเข้าร้านEffect Sound: Highway Near WaterfrontMusic: None
 • มุมถ่ายอีกมุม
 • คำบรรยาย: นายA แนะนำจุดที่น่าสนใจต่างๆ ของร้าน Sometime CoffeeEffect Sound: Coffee ShopMusic: Ishikari Lore
 • ว้าว บรรยากาศร้านน่าถ่ายรูปจังเลย
 • ขอกาแฟดำแก้วหนึ่งครับ
 • ได้ค่ะ
 • คำบรรยาย: ทั้ง 3 คนพูดถึงเรื่องถ่ายรูปEffect Sound: NoneMusic: Walking the Dog
 • เป็นไง ได้รูปสวยเยอะมั้ย
 • คำบรรยาย: นายM ถ่ายรูปให้นายAEffect Sound: NoneMusic: Walking the Dog
 • 1....2....3
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family