Unknown Story

Updated: 10/13/2021
Unknown Story

Storyboard Text

 • Oo Mathilde, tama ang iyong narinig. Pasensiya na kung hindi ko sinabi sa iyo. Kung nasabi ko sana sa iyo di mo na kinailangang umutang ng malaking halaga at hindi mo na rin kinailangang maghanapbuhay nang sobrang hirap.
 • Ano! Tama ba ang aking narinig? Isang imitasyon lamang ang kuwintas na aking hiniram sa iyo?
 • Bakit naman Mathilde?
 • Forestier, huwag kang huminga ng pasensya sa akin. Dapat ako ang gumagawa niyan sa iyo.
 • Mathilde, hindi mo kailangang humingi ng pasensiya sa akin, at ang nararapat na humigi niyan ay ako. Kung sinabi ko sana agad sa iyo, hindi ka sana maghihirap ng ganiyan.
 • Ako ang hihingi ng pasensiya sa iyo sapagkat hindi ako naging responsable sa iyong ipinahiram sa akin.
 • Hindi Forestier, ako dapat dahil hindi mo naman alam na naiwala ko ang hiniram kong kuwintas noon sa iyo at hindi ko rin naman naitanong sa iyo kung tunay ang kuwintas na iyon.
 • At isa pa, siguro ito ang kapalit nang hindi ko pagiging maingat sa bagay na hinirim ko lamang kahit na imitasyon lamang iyan.
 • Salamat sa iyo Forestier! Sa paghingi mo naman ng pasensya, oo malugod kong tinatanggap iyan.
 • Sige na tinatanggap ko na ang paghingi mo ng pasensya, ngunit hihingiin ko rin ang bagay na iyan nawa'y iyong tanggapin.
 • At saka Mathilde, nais kong ituloy ang kuwento ng ating pagkakaibigan.
 • Hali ka na umuwi na kayo ng asawa mo sa dati niyong tahanan. Huwag na kayong maghabuhay rito. Bumalik na lang kayo sa dati ninyong trabaho.