Bidasari
Updated: 6/8/2020
Bidasari

Storyboard Text

  • BIDASARI
  • ISANG ROMANSANG MALAY
  • PANITIKAN SA MINDANAO
  • Ang Bidasari ay isang romansang panitikan sa Mindanao. Pinaniniwalaan nila na tumatagal ang buhay ng tao, kapag ito'y pinaalagaan at iniingatan ng isang isda, hayop, halaman o ng punongkahoy.
  • Ang kaharian ng Kembayat ay pinamumunuan ng isang sultan at ng buntis niyang sultana.
  • Isang araw, umatake ang mabangis at nangangaing-tao na Garuda. Nagsitakbuhan ang lahat sa takot, kabilang na ang sultan at sultana na nagkahiwalay ng tinakbuhan.
  • Sa sobrang takot at pagkalito sa mga nangyayari, nanganak ang Sultana sa tabing ilog at naiwan ang kanyang sanggol sa isang bangka. Nakita at inangkop ito ng taga Indrapura na si Diyuhara at pinangalang Bidasari.
  • Ang kahariang tinitirhan nina Diyuhara at Bidasari ay ang Indrapura. Ito ay nasa pamumuno ni Mongindra at dalawang taong kabiyak na si Lila Sari na sobrang mapanibughuin.
  • Isang araw, napagaaman ni Lila Sari na may mas maganda pa kaysa sa kanya sa buong Indrapura. Agad niyang ipinatawag ito at nakilala niya si Bidasari. Ikinulong niya ang magandang dilag at pinapaparusahan.
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family